Kerrostalot

Alajärvi Alajärvi
Keskuskatu 10 as 18
2mh+tupak+et+ph/s+wc
71.0 m²
82 500 €
Alavus Töysä, kirkonseutu
Keskustie 13 A 1
2h, k
53.0 m²
20 784 €
Alavus Töysä
Keskustie 13 A 7
2h+k+kph
49.0 m²
29 000 €
Alavus Keskusta
Heinontie 1 C 19
1h+kk
29.5 m²
29 000 €
Alavus Keskusta
Heinontie 1 A 5
2h+k
51.5 m²
38 000 €
Alavus Keskusta
Kuulantie 5 C 8
1h+kk+s
40.0 m²
45 000 €
Alavus Keskusta
Heinontie 1 B 15
2h+k
51.5 m²
48 000 €
Alavus Keskusta
Viistie 4 B 15
3h+k
75.0 m²
65 000 €
Alavus Keskusta
Salmentie 1 A 13
2h+k
49.0 m²
65 000 €
Alavus Keskusta
Kuulantie 3 B 20
2h+kk+kph+s
50.5 m²
69 000 €
Alavus Keskusta
Lähteentie 5 A 7
2h, k, psh,
62.0 m²
69 000 €
Alavus Keskusta
Kotikuja 3 B 1
2h+k+kph+s
59.4 m²
77 000 €
Alavus Keskusta
Lähteentie 7 C 16
3h+k
79.0 m²
88 000 €
Alavus Keskusta
Kolistontie 4 A 6
5h+k
119.0 m²
99 000 €
Alavus Keskusta
Kuulantie 3 B 7
3h+k+ph+wc+s
91.5 m²
109 500 €
Hamina Poitsila
Riekontie 14 A 13
2h+k+p
56.5 m²
39 500 €
Hamina Alakaupunki
Kellonsoittajankatu 1 B 9
2h+k
53.5 m²
53 559 €
Hamina Linnoitus
Rautatienkatu 3 B 15
4h+k+s+2 parveketta
110.0 m²
215 000 €
Hamina Keskusta
Isoympyräkatu 16 A 18
3h+k+s
78.0 m²
270 000 €
Hamina Linnoitus
Pikkuympyräkatu 9 A 9
5h+k+s.os.+2 terassia
121.5 m²
393 700 €
Kotka Sunila
Valliniemenkatu 6 E 50
1h+kk
30.0 m²
25 000 €
Kotka Katariina
Tammikatu 4 C 10
1h+k
20.0 m²
21 500 €
Kotka Sunila
Valliniemenkatu 4 B 11
1h+kk
30.0 m²
25 000 €
Kotka Lankila
Kanasentie 1 D 35
2h+k+kh
53.0 m²
49 000 €
Kotka Rauhala
Mällinmutka 2 F 46
1h+k
34.5 m²
29 300 €
Kotka Karhuvuori
Vuorenrinne 19 H 19
2h+k+kph+parveke
59.0 m²
31 000 €
Kotka Hovila
Tuulikinkatu 2 E 41
2h+k+kph
57.0 m²
39 000 €
Kotka Hovila
Tuulikinkatu 1 B 8
2h+k
56.5 m²
69 900 €
Kotka Sunila
Sunilantie 11 B 14
2h+k
52.0 m²
44 867 €
Kotka Karhuvuori
Loitsutie 11 B 8
1h+kk
37.0 m²
35 000 €
Kotka Alahovi
Alahovintie 1 A 2
2h+k
57.5 m²
37 000 €
Kotka Karhuvuori
Vuorenrinne 8 A 9
2h+k+kph
55.5 m²
39 500 €
Kotka Karhuvuori
Ututie 5 A 1
2h+k
60.0 m²
42 500 €
Kotka Lankila
Kanasentie 1 B 13
2h+k+kh
52.0 m²
63 500 €
Kotka Hovinsaari
Merenkulkijankatu 11 As 7
2h+2alk+k
87.0 m²
50 000 €
Kotka Karhuvuori
Loitsutie 12 B 15
3h+k
77.5 m²
49 500 €
Kotka Sunila
Harjukatu 1 C 21
3h+k
75.0 m²
49 000 €
Kotka Karhuvuori
Kukkulapolku 2 B 16
3h+k+kph+p
73.0 m²
50 000 €
Kotka Alahovi
Alahovintie 1 A 26
3h+k
70.0 m²
50 500 €
Kotka Karhula
Vallesmanninkatu 10 B 26
2h+k
52.5 m²
62 800 €
Kotka Rauhala
Mällinmutka 2 F 45
3 h+k
66.5 m²
56 000 €
Kotka Katariina
Mäntykatu 12 B 3
2h+k+wc+kph+et
55.0 m²
59 000 €
Kotka Hovila
Temppelikatu 1 C 25
2h+k+s+lasit. parv.
56.5 m²
75 000 €
Kotka Kotkansaari
Ruukinkatu 5 B 68
2h+kk
40.0 m²
68 000 €
Kotka Kotkansaari
Kaivokatu 18 B 23
2h+k+kph
50.0 m²
69 000 €
Kotka Karhuvuori
Haltijantie 3 D 28
3h+k+parv.
76.0 m²
83 000 €
Kotka HOVINSAARI
Valkamakatu 25 B 34
3h+k+kph
67.0 m²
79 000 €
Kotka Helilä
Vallesmanninkatu 12 B 20
2h+kk+kph+lasit.p
46.5 m²
79 800 €
Kotka Kotkansaari
Kalliolankatu 6 A 18
2h+k+parv.
49.0 m²
85 000 €
Kotka Kotkansaari
Kymenlaaksonkatu 4 A 19
2h+k
51.0 m²
84 000 €
Kotka Kotkansaari
Puutarhakatu 13 B 23
2h+k
55.5 m²
97 603 €
Kotka Kotkansaari
Kaivokatu 11 A 9
3h+k+p
59.0 m²
102 500 €
Kotka Kotkansaari
Puutarhakatu 13 A 12
2h+kk
52.5 m²
95 000 €
Kotka Kotkansaari
Heikinkatu 11 as 11
2h+kk
50.5 m²
170 690 €
Kotka Kotkansaari
Papinkatu 4 A 3
2h+k+s
54.5 m²
107 000 €
Kotka Kotkansaari
Heikinkatu 11 as 20
3h+k
58.0 m²
197 200 €
Kotka Kotkansaari
Heikinkatu 11 as 19
2h+k
61.5 m²
206 025 €
Kotka Kotkansaari
Heikinkatu 11 as 25
2h+k
61.5 m²
209 100 €
Kotka Kotkansaari
Heikinkatu 11 as 28
2h+k
61.5 m²
213 282 €
Kotka Kotkansaari
Heikinkatu 11 as 17
3h+k
64.0 m²
216 320 €
Kotka Katariina
Tammikatu 2 A 5
4h+k
82.5 m²
171 000 €
Kotka Hirssaari
Hirssaarentie 30 as 14
3h+k+s
75.5 m²
189 000 €
Kotka Kotkansaari
Kymenlaaksonkatu 2 A 6
3h+k+s
77.5 m²
194 000 €
Kotka Karhula
Sammonkatu 12 A 11
5h+k+s+atak
147.0 m²
232 000 €
Kotka Kotkansaari
Kapteeninkatu 24 E 125
5h+k+kh+s
123.0 m²
298 000 €
Kouvola Myllykoski
Karjalantie 11 A 5
1h+kk+kh+parv
33.0 m²
29 000 €
Kouvola Myllykoski
Viialantie 21 A 5
2h,kk,ranskal.parv.
44.0 m²
29 000 €
Kouvola Elimäki
Kauppakuja 1 A 4
2h,kk,sauna
54.5 m²
39 900 €
Kouvola Myllykoski
Keskikoskentie 6 B 14
3h+k+kph
77.5 m²
39 000 €
Kouvola Kuusankoski
Valtakatu 66-68 As 1
2h,k,p
59.0 m²
44 000 €
Kouvola Kellomäki
Kallantie 5 B 14
2h,kk,kh,parv
42.5 m²
45 000 €
Kouvola Eskolanmäki
Sippolankatu 11 B 23
2h+k+kh+vh+parv
59.0 m²
44 000 €
Kouvola Eskolanmäki
Tolkkilankatu 2 A 21
2h,k
61.0 m²
46 000 €
Kouvola Ravikylä
Kyllikintie 4 As 5
3h,k
77.5 m²
45 000 €
Kouvola Ravikylä
Kyllikintie 8 as 60
3h,k,parv.
79.0 m²
49 000 €
Kouvola Pikku-Palomäki
Kumputie 18 C 45
2h,kk,kh,vh,p
51.0 m²
49 000 €
Kouvola Kellomäki
Kallantie 29 A 7
2h+k+kh+parv
55.0 m²
55 000 €
Kouvola Myllykoski
Suolasenkoskentie 5 A 19
2h,k,s
49.5 m²
56 500 €
Kouvola Eskolanmäki
Tolkkilankatu 6 B 42
3h,k,parv.
84.0 m²
63 000 €
Kouvola Eskolanmäki
Tolkkilankatu 6 C 46
3h,k
76.5 m²
61 000 €
Kouvola Lehtomäki
Salmentöyryntie 2 B 37
3h+k+sauna
77.0 m²
62 000 €
Kouvola Lehtomäki
Ahventie 7 as 15
3h,k,parv.
75.5 m²
79 500 €
Kouvola Lehtomäki
Ahventie 10 B 24
3h,k,parv.
77.0 m²
82 000 €
Kouvola Koria
Kyminasemantie 3 as 2
2h,kk,sauna
43.5 m²
134 000 €
Kouvola Kaunisnurmi
Ruotsulantie 35 B 16
3-4h,k,s,parv.
86.5 m²
87 000 €
Kouvola Kellomäki
Vääpelinkatu 3 C 31
3h,k
70.0 m²
87 500 €
Kouvola Käpylä
Hallituskatu 38 As 4
3h,k
70.0 m²
95 000 €
Kouvola Keskusta
Rinnekatu 1 As 7
2h,avok,s
48.0 m²
141 000 €
Kouvola keskusta
Asemakatu 2 bA 5
3h,k,sauna,parv.
82.5 m²
239 000 €
Lappeenranta Kivisalmi
Metsäsaimaankatu 22 B 13
2h+k+(p)
54.0 m²
69 900 €
Lappeenranta Tirilä
Onnelantie 34 A 8
1h+kk
34.0 m²
65 900 €
Lappeenranta Kivisalmi
Metsäsaimaankatu 4 B 26
2h+k+(p)
63.0 m²
52 000 €
Lappeenranta Joutseno
Teeritie 5 B 12
3h+k+(p)
64.0 m²
59 500 €
Lappeenranta Joutseno
Kalervontie 3 as 11
2h+k+(p)
58.0 m²
69 500 €
Lappeenranta Joutseno
Kalervontie 2 A 13
2h+k+kh+(p)
55.0 m²
69 500 €
Lappeenranta Skinnarila
Orioninkatu 1 B 19
3h+k+(p)
70.5 m²
84 000 €
Lappeenranta Parkkarila
Kaukaankatu 17 C 24
2h+kk+(terassi)
45.0 m²
84 000 €
Lappeenranta Pallo-Tyysterniemi
Happotie 10 B 19
2h+k+p
53.0 m²
93 000 €
Lappeenranta Peltola
Väinölänkatu 19 as 6
1h+k
35.5 m²
87 000 €
Lappeenranta Voisalmi
Sammaltie 26 as 18
3h+k+p+wc
68.5 m²
89 500 €
Lappeenranta Kylpylä
Raastuvankatu 21 as 12
1h+k
40.7 m²
87 000 €
Lappeenranta Ihalainen
Paraistentie 1 B 8
3h+k
74.0 m²
95 000 €
Lappeenranta Voisalmi
Kariniementie 10 B 19
3h+k+kph+wc+p
74.7 m²
99 400 €
Lappeenranta Lauritsala
Furulundintie 2 A 1
3h+k+(s)
79.5 m²
112 500 €
Lappeenranta Kivisalmi
Nuottaruohonkatu 11 C 10
2h+kk+s+(p)
51.5 m²
104 000 €
Lappeenranta Kylpylä
Ainonkatu 13 B 1
2h+k(+p)
53.5 m²
113 000 €
Lappeenranta Huhtiniemi
Sunisenkatu 5 A 1
3h+k+(p)
78.0 m²
118 700 €
Lappeenranta Kimpinen
Valtakatu 72 as 24
2h+k+(p)
52.5 m²
116 000 €
Lappeenranta Keskus
Oikokatu 3 as 14
3h+k+p
72.0 m²
139 000 €
Lappeenranta Pikisaari
Pikisaarenkatu 52 A 7
2h+k+s+vh+p
49.5 m²
126 000 €
Lappeenranta Leiri
Yrjönkatu 6-8 C 31
3h+k+kph+(p)
68.0 m²
159 000 €
Mikkeli Haukivuori
Keskustie 61 B 17
1h+kk
30.0 m²
18 000 €
Mikkeli Haukivuori
Keskustie 61 A 2
1 h + kk
30.0 m²
18 000 €
Mikkeli Haukivuori
Keskustie 69 A 5
2h+kk+wc+kph
40.0 m²
25 000 €
Mikkeli Haukivuori
Keskustie 61 B 21
3h+k
65.5 m²
38 500 €
Mikkeli Kattilansilta
Ristiinantie 35 B 9
1h+k+ph+alkovi+parveke
44.0 m²
88 000 €
Mikkeli Anttola
Mikkelintie 16 B 13
2h+k
53.0 m²
54 000 €
Mikkeli Rantakylä
Närekuja 2 A 4
2h+k
55.5 m²
53 000 €
Mikkeli Ristiina
Kitereentie 1 A 8
4h+k+kph
100.5 m²
79 000 €
Mikkeli Laajalampi
Kaituentie 39 F 99
3h+k
79.5 m²
66 000 €
Mikkeli Kiiskinmäki
Vesitorninkatu 9 B 14
3h+k
65.0 m²
118 000 €
Mikkeli Lehmuskylä
Jalavakatu 7 E 25
3h+k
75.0 m²
119 000 €
Mikkeli Lähemäki
Juvantie 10 as 5
2h+k
51.0 m²
68 500 €
Mikkeli Siekkilä
Pohjolankatu 18 B 36
3h+k
72.5 m²
74 900 €
Mikkeli Moisio
Karjalammentie 1 B 5
2h+k
50.0 m²
74 500 €
Mikkeli Lähemäki
Juvantie 10 as 8
2h+k+ph
51.0 m²
78 400 €
Mikkeli Laajalampi
Kaituentie 46 F 157
3h+k+kph
71.5 m²
79 500 €
Mikkeli Kiiskinmäki
Ilmarisenkatu 21 A 5
1h+kk
32.0 m²
83 900 €
Mikkeli Maunuksela
Tenholankatu 16 as 3
2h+k
46.0 m²
89 000 €
Mikkeli Peitsari
Kappalaisenkatu 6 A 6
2h+k+s
59.5 m²
89 000 €
Mikkeli Kaukola
Yrjönkatu 5 A 4
4h+k+kph+wc
77.5 m²
179 000 €
Mikkeli Saksala
Airopolku 3 E 39
2h+kk+s
48.0 m²
109 000 €
Mikkeli Keskusta
Porrassalmenkatu 2 A 5
3h+k
68.5 m²
145 000 €
Mikkeli Launiala
Piisaminkuja 3 A 7
3h+k+s
75.0 m²
137 000 €
Mikkeli Kaukola
Savilahdenkatu 21 A 4
3h+k+s
85.0 m²
174 000 €
Mikkeli Kaukola
Pietarinkatu 24 A 9
2h+k+s
53.0 m²
173 000 €
Mikkeli Keskusta
Raatihuoneenkatu 1 B 32
2h+k+s
48.0 m²
190 000 €
Mikkeli Nuijamies
Nuijamiestenkatu 2 B 7
4h+k+s
87.5 m²
210 000 €
Mikkeli Maunuksela
Pirttiniemenkatu 4 as 29
3h+k+s
76.0 m²
239 000 €
Mikkeli Keskusta
Porrassalmenkatu 19 A 15
3h+k+s
76.5 m²
245 000 €
Mikkeli Nuijamies
Kasarminkatu 1 as 9
4h+k+s
120.5 m²
269 000 €
Mikkeli Nuijamies
Nuijamiestenkatu 3-5 A 9
3h+k+s
78.0 m²
269 000 €
Mikkeli Keskusta
Hallituskatu 1 A 8
3h+k+s
86.0 m²
285 000 €
Mikkeli Ydinkeskusta
Raatihuoneenkatu 12 B 16
3-4h+k+s
95.0 m²
299 000 €
Seinäjoki Nurmo
Petäjätie 1 C 27
3h+k+ph+s
70.0 m²
55 000 €
Seinäjoki Kasperi
Urpuviita 4 B 30
1h+kk
32.5 m²
62 000 €
Seinäjoki Simuna
Simunanmäenkatu 14 A 14
2h+k+s
43.0 m²
105 000 €
Seinäjoki Kasperi
Tapiolantie 21 C 22
2h+k+ph+p
60.0 m²
74 000 €
Seinäjoki Simuna
Simunanmäenkatu 14 A 2
2h+k+s
43.0 m²
105 000 €
Seinäjoki Kasperi
Kasperinviita 17 C 38
3h+k+ph+p
72.0 m²
69 500 €
Seinäjoki Simuna
Kyrkösjärventie 42 F 1
2h+kk+s
43.0 m²
105 000 €
Seinäjoki Pohja
Sammonkatu 19 as 11
2h+k+ph+s+p
53.0 m²
184 000 €
Seinäjoki Simuna
Kyrkösjärventie 40 B 7
3h+k+s
60.0 m²
132 000 €
Seinäjoki Nurmo
Petäjätie 2 A 1
3h+k+kh+p
67.0 m²
83 000 €
Seinäjoki Jouppi
Nurmikatu 8 C 23
2h+k
58.0 m²
96 000 €
Seinäjoki Keskusta
Puskantie 5 B 29
2h+k+p
44.0 m²
117 500 €
Seinäjoki Törnävä
Björkenheimintie 6 A 18
2h+k+ph+s+p
53.0 m²
172 000 €
Seinäjoki Uppa
Ruukintie 27 A 4
3h+k+kph+s+p
82.0 m²
175 000 €
Seinäjoki Hallila
Isännäntie 8 A 8
3h+k+khh+kph+s+p
83.0 m²
249 000 €
Sulkava Sulkava
Kaarretie 2 as 12
2h+k
48.5 m²
23 500 €
Virrat Keskusta
Virtaintie 36 A 43
3h, k, s
79.5 m²
63 000 €
Ähtäri Ouluvesi
Ostolantie 5 B 13
2h, k, psh
54.0 m²
25 000 €
Ähtäri Keskusta
Ostolantie 5 C 23
2 h, kk
48.5 m²
39 500 €
Ähtäri Ouluvesi
Rantatie 4 C 21
3h, k
72.5 m²
57 000 €
Ähtäri Pellonpää
Meijeritie 17 A 4
2 h, k
59.5 m²
61 513 €
Ähtäri Keskusta
Rantatie 4 B 18
3h, k,
72.5 m²
68 597 €
Ähtäri Ouluvesi
Koulutie 19 B 12
3 h, k
79.5 m²
69 000 €
Ähtäri Ouluvesi
Ostolantie 21 B 1
2h, k, khh, kph, s
67.0 m²
105 000 €

Hinnoittelu: Välityspalkkio 4 % + alv 24 % = 4,96 % velattomasta kauppahinnasta.
Vähimmäispalkkio 3 200 euroa sisältäen alv 24 %.

Välityspalkkio sopimuksen mukaan.

Mainostoimisto Semio | Tampere ja Seinäjoki Webio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito